top of page
Dokumentumok

Idézet az Alapszabályból:

3.1. Az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt.

bottom of page